Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

IV P 453/2022 Os-2557/23, Stran 1420
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Martini Colnar, v pravdni zadevi tožeče stranke Blumed, Trgovina z medicinskimi pripomočki, d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko: Nazar Babinski, neznanega naslova (v tožbi: Trebatice, Royova 1655/14, Piešťany 92101, Slovaška oziroma Calle Poeta Vila y Blanco št. 2, 03003 Alicante, Španija), zaradi plačila 17.489,63 EUR s pripadki, 21. junija 2023 sklenilo:
Toženi stranki Nazarju Babinskemu se v zadevi opr. št. IV P 453/2022 na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Mitja Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. 6. 2023 

AAA Zlata odličnost