Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

VL 38915/2023 Os-2448/23, Stran 1419
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KUBIK UP, upravljanje, d.o.o., Velika pot 16, Solkan, ki ga zastopa zak. zast. Miran Jurjavčič, Kosovelova ulica 8, Idrija, proti dolžniku Rolandu Widmerju, Miren 135, Miren, ki ga zastopa zak. zast. Metka Jelinčič Maraž – odvetnica, Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, zaradi izterjave 2.854,31 EUR, sklenilo:
Dolžniku Rolandu Widmerju, Miren 135, Miren se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Metka Jelinčič Maraž, Mednarodni prehod 1, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 6. 2023 

AAA Zlata odličnost