Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

VL 50060/2022 Os-2447/23, Stran 1419
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Matjažu Zanoškarju, Poljanska cesta 10, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Sanda Purić – odvetnica, Zavetiška ulica 6A, Ljubljana, zaradi izterjave 1.038,57 EUR, sklenilo:
Dolžniku Matjažu Zanoškarju, Poljanska cesta 10, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Sanda Purić, Zavetiška ulica 6A, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. 6. 2023 

AAA Zlata odličnost