Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

V N 247/2022 Os-2345/23, Stran 1419
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici mag. Kseniji Kejžar, v nepravdni zadevi predlagateljice Alise Nezirović, Cesta maršala Tita 100, Jesenice, ki jo zastopa Nataša Jovičić, odvetnica na Jesenicah, zoper nasprotnega udeleženca Anesa Nezirovića, Cesta revolucije 6, Jesenice, zaradi določitve ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu Anesu Neziroviću, roj. 10. 12. 1989, neznano prebivališče, začasno zastopnico – odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju 
dne 23. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost