Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

III N 582/2022 Os-2150/23, Stran 1419
Okrožno sodišče v Celju je v nepravdni zadevi predlagatelja Roka Alt, EMŠO: 1810975500409, Šešče pri Preboldu 46A, ki ga zastopa Odvetniška družba Maček, o.p., d.o.o. iz Celja, zoper nasprotno udeleženko Suttida Tepsatit, EMŠO: 2701995505377, 6moo 10 Thailand Charoen, Chalerm Phrakiar, TH Chalermpraklat, Buri Ram 31110, Thailand, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otrok, določitve preživnine in stikov, sklenilo, da se nasprotni udeleženki, katere prebivališče ni znano, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 postavi začasno zastopnico, odvetnico Natašo Freitag iz Celja. Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko vse dotlej, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Celje.
Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost