Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

Št. 342-17/2017/449 Ob-2611/23, Stran 1417
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 14. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 74/23), objavlja
javni poziv 
za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021–2027 
Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je določitev pogojev za delovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: P ESPRA 2021-2027).
Vsi zainteresirani so vabljeni, da določijo delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravijo strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje, v skladu s pogoji iz 9. do vključno 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 74/23, v nadaljnjem besedilu: uredba).
Lokalno partnerstvo mora biti vzpostavljeno oziroma delovati v skladu s pogoji za delovanje lokalne akcijske skupine za ribištvo, kot določa 9. člen uredbe. Pri tem pa je treba upoštevati tudi pogoje za vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine za ribištvo in za njeno delovanje iz 10. člena uredbe.
Lokalna akcijska skupina za ribištvo mora pripraviti strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021–2027 v skladu z 11. in 12. členom uredbe na obrazcu za pripravo strategije lokalnega razvoja, določenem v Prilogi 1 uredbe.
Rok za vložitev vloge
Rok za predložitev/vložitev vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze pripravljanje podpore, v skladu z drugo točko 15. člena uredbe je 31. julij 2023.
Rok za predložitev strategije lokalnega razvoja v skladu s šesto točko 15. člena uredbe je 30. september 2023.
Način vložitve vloge
V skladu z drugo in peto točko 15. člena uredbe lokalna akcijska skupina za ribištvo vlogo za prvo fazo pripravljane podpore in strategijo lokalnega razvoja posreduje v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom na elektronski naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si.
Dodatne informacije: dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom lahko pridobite na naslovu: espra.mkgp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost