Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

D 215/2021 Os-2064/23, Stran 1194
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mirku Majcnu, samskem, rojenem dne 17. 8. 1947, umrlem dne 2. 12. 2021, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Savci 27, Sveti Tomaž. Dedičev I. dednega reda ni, dediči II. dednega reda so se dedovanju odpovedali, na oklic, s katerim je sodišče iskalo neznane dediče III. dednega reda se ni odzval nihče, zato je zapuščina brez dedičev. Sodišče zato na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona. Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Sodišče opozarja doslej znane in neznane upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ormožu 
dne 17. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost