Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

III D 1046/2022 Os-1425/23, Stran 1193
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Stanislavu Žgalin, roj. 14. 10. 1954, državljan RS, v zunajzakonski skupnosti, nazadnje stanujoč Oljarska ulica 25, Fram, ki je umrl dne 9. 4. 2022, pride kot dedič I. dednega reda v poštev zapustnikov sin Simon Žgalin, roj. 20. 3. 1977, neznanega prebivališča.
Zapustnik je napravil oporoko, ne glede na oporoko pa kot zakoniti dedič pride v poštev tudi zapustnikov sin Simon Žgalin.
Sodišče zato poziva zapustnikovega sina Simona Žgalina, roj. 20. 3. 1977, neznanega prebivališča, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 3. 2. 2023 

AAA Zlata odličnost