Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

II N 285/2022-14 Os-2151/23, Stran 1191
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi opr. št. II N 285/2022 predlagatelja Davida Kosec, Lokve 46, Črnomelj, EMŠO: 2610995500051, ki ga zastopa Marija Vrisk, odvetnica v Krškem, zoper nasprotno udeleženko Elviro Kendić, Maljevec, 47222 Cetingrad, Hrvaška, dejansko neznanega naslova, zaradi dodelitve otroka, določitve preživnine in stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, nasprotni udeleženki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico Vesno Bajec, odvetnico v Novem mestu. Začasna zastopnica bo zastopala interese nasprotne udeleženke v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 21. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost