Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

VL 23193/2023 Os-2189/23, Stran 1190
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, ki jo zastopa Borut Rešek, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Tomažu Brinovec, Jerebova ulica 14, Litija, zaradi izterjave 408,94 EUR sklenilo:
Dolžniku Tomažu Brinovec, Jerebova ulica 14, Litija se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetniška družba Grošelj, o.p., d.o.o. (odv. mag. Igor Grošelj), Trg revolucije 2C, 1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. 5. 2023 

AAA Zlata odličnost