Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

P 471/2018-I Os-2072/23, Stran 1190
Okrožno sodišče v Ljubljani, okrožna sodnica Vera Gams Premerl, je v pravdni zadevi tožeče stranke – tožene po nasprotni tožbi Jaroslawa Bartlomieja Matysiaka, Ul. Khodynskaya 2/1190, 123022, Moskva, Ruska Federacija, zoper toženo stranko – tožečo po nasprotni tožbi Vesno Avbelj, Jamčeva ulica 16A, Trzin, ki jo zastopa Polona Šrot, odvetnica v Ljubljani, zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in deleža na njem, pcto. 15.000,00 EUR, dne 11. aprila 2023 sklenilo:
Tožeči stranki postavljeni začasni zastopnik odvetnikJure Debevec, Nazorjeva ulica 10, Ljubljana se razreši.
Tožeči stranki Jaroslawu Bartlomieju Matysiaku se postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Matej Skaza, Tavčarjeva 13, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal tožečo stranko v tej pravdni zadevi dokler tožeča stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem ali dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je tožeči stranki postavil skrbnika.
Stroški začasnega zastopnika se krijejo iz sredstev sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost