Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

2874 Z 253/2019 Os-2306/23, Stran 1190
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnika Republika Slovenija, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Tomo Peršuh, EMŠO 2609976500271, Slomškova ulica 13, Ljubljana – dostava, zaradi 11.451,93 EUR, sklenilo:
Zavarovanje se ustavi.
Razveljavi se zastavna pravica in zaznamba izvršljivosti terjatve, dovoljena s sklepom opr. št. Z 253/2019 z dne 23. 5. 2019 na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, to je na 1/2 nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 1/2 stanovanja v stavbi na naslovu Slomškova ulica 13, 1000 Ljubljana. Stavba leži na parceli z ID znakom: parcela 1737 2793. Stanovanje se nahaja v 3. nadstropju stavbe, je trisobno in obsega 95,30 m2 (po podatkih GURS gre za nepremičnino v katastrski občini Tabor št. 1737, št. stavbe 318 in del stavbe št. 5).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. 3. 2023 

AAA Zlata odličnost