Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Št. PKO-681-P/23 Ob-2342/23, Stran 1183
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola objavlja razpis prostega delovnega mesta
strokovni direktor 
zavoda (m/ž) 
Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
– ima poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
Strokovni direktor zavoda bo imenovan za mandatno dobo 4 let, pogodba o zaposlitvi se bo sklenila za določen čas, za obdobje izvrševanja funkcije strokovnega direktorja zavoda.
Kandidati/tke pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 20 dni od objave razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav naj bodo opremljene z oznako »Ne odpiraj-prijava na razpis DM strokovni direktor zavoda (m/ž)«. Prijavljeni kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.
Kontakt: pravna.sluzba@sb-izola.si.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola 

AAA Zlata odličnost