Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Št. 3521-/2023 Ob-2143/23, Stran 990
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/14) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23), Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove stavb (Sklop I) in obnove sakralne dediščine (Sklop II) v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2023 
Predmet javnega razpisa in upravičenci do sredstev
Sklop I
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh, če se obnavljajo sočasno s fasado ali najkasneje 5 let po obnovi fasade, na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali obnovo stavb na območju »mestnega križa oziroma peš cone« in na območju Muzejskega trga.
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju.
Sklop II
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki spomenikov na območju Mestne občine Celje.
Upravičeni stroški investicije
Za Sklop in Sklop II so upravičeni stroški investicije, ki se je pričela po 25. 6. 2022 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5. 11. 2023.
Višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju
Za finančne spodbude so na proračunski postavki 180203 Obnove stavb v Mestni občini Celje v proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 zagotovljena sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Od tega zneska je za Sklop I (ulične fasade) namenjeno 80.000,00 EUR in za Sklop II (sakralna dediščina) 20.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.
Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Podrobne informacije o pogojih in merilih predmetnega javnega razpisa so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je od dneva te objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka brezplačno dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje (https://moc.celje.si).
Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti dostavljene do vključno 10. 6. 2023 za Sklop I in za Sklop II, in sicer:
– po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 10. 6. 2023 za Sklop I in za Sklop II),
– osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 10. 6. 2023 za Sklop I in za Sklop II.
Dodatne informacije o razpisu
Dodatne informacije o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo pisno do 2. 6. 2023 na naslov mestna.obcina@celje.si Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje najpozneje do 7. 6. 2023 na istem mestu kot prvotna objava predmetnega razpisa.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti