Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

Ob-2166/23, Stran 980
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 203.852,80 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 101.926,40 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 101.926,40 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
Šifra stroška
Seznam posamezne čebelarske opreme
SCO1
Čebelji panji s testnimi vložki
SCO1.1
Panj LR
SCO1.2
Panj DB
SCO1.3
AŽ-panj nakladni
SCO1.4
AŽ-panj 10-satni ali več, 3 etaže
SCO1.5
AŽ-panj 10-satni ali več, 2 etaži
SCO1.6
AŽ-panj 7-satni
SCO1.7
AŽ-panj 9-satni
SCO1.8
Panj s smukalnikom in pitalnikom
SCO1.9
AŽ-panj z visoko podnico s testnim vložkom in smukalnikom cvetnega prahu
SCO1.10
11-satni panji z visoko podnico
SCO2
Testni vložek za odkrivanje varoe
SCO2.1
Testni vložek leseni
SCO2.2
Testni vložek PVC
SCO3
Ometalniki (blago ali kovinski)
SCO4
Smukalnik cvetnega prahu (leseni, PVC ali kombinacija inoks + les)
SCO4.1
Smukalnik cvetnega prahu leseni 
SCO4.2
Smukalnik cvetnega prahu PVC, dolžine 400 mm
SCO4.3
Smukalnik, integriran v podnico za LR-panj
SCO4.4
Smukalnik AŽ leseni – inoks košarica
SCO5
Sušilnik za cvetni prah
SCO5.1
Manjši, nosilnost do vključno 10 kg (6 ali 10 polic)
SCO5.2
Večji, nosilnost nad 10 kg (za 30 kg in 50 kg in 10 polic)
SCO5.3
Čistilec cvetnega prahu
SCO6
Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca
SCO7
Naprava za pridobivanje strupa
SCO8
Plemenilnik
SCO9
Točila s pripadajočo opremo
SCO9.1
Ročno 3- ali 4-satno
SCO9.2
4-satno z motorjem
SCO9.3
4-satno samoobračalno
SCO9.4
6-satno samoobračalno
SCO9.5
8-satno samoobračalno
SCO9.6
12-satno samoobračalno
SCO9.7
16–satno samoobračalno
SCO9.8
4-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.9
6-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO910
8-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.11
12-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO9.12
16-satno samoobračalno z avtomatiko
SCO10
Posoda za skladiščenje medu (kapaciteta najmanj 10 L):
SCO10.1
Posoda za med do vključno 50 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO10.2
Posoda za do vključno 50 kg (inoks, s PVC-pipo in s silikonskim tesnilom)
SCO10.3
Posoda za med nad 50 kg do vključno 100 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO10.4
Posoda za med nad 100 kg do vključno 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom)
SCO11
Posoda za skladiščenje medu nad 200 kg (inoks, z inoks pipo in s hermetičnim pokrovom) – 280 kg, 300 kg in 750 kg
SCO11.1
Posoda za med do vključno 280 kg
SCO11.2
Posoda za med nad 280 kg do vključno 300 kg
SCO11.3
Posoda za med nad 300 kg do vključno 750 kg
SCO10
Cedila, cedilna posoda in korita
SCO10.1
Cedilo, enojno ali dvojno
SCO10.2
Cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom
SCO10.3
Separator/korito za ločevanje medu, voska ipd.
SCO11
Črpalka za med ali druga primerljiva živila
SCO12.1
Črpalka za črpanje in potiskanje medu, 230 V in od 0,37 do 1,5 kW
SCO12
Naprave za utekočinjenje medu
SCO12.1
Spiralni grelec/potopni grelec
SCO12.2
Toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg
SCO12.3
Toplotna omara/komora za segrevanje medu nad 299 kg
SCO13
Hladilna tehnika
SCO13.1
Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete do vključno 500 L
SCO13.2
Hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) kapacitete nad 500 L
SCO13.3
Hladilne komore/mini hladilnica
SCO13.4
Hladilnica, cena na kubični meter
SCO14
Mešalne palice in mešalniki za kremni med
SCO14.1
Mešalna palica za vrtalnik
SCO14.2
Mešalnik za kremni med
SCO14.3
Homogenizator brez gretja
SCO14.4
Homogenizator z gretjem s kapaciteto do vključno 500 kg
SCO14.5
Homogenizator z gretjem s kapaciteto nad 500 kg
SCO15
Refraktometer
SCO16
Konduktometer
SCO17
Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže
SCO17.1
Polnilna naprava za med brez mize
SCO17.2
Polnilna naprava za med z mizo
SCO17.3
Dozirna miza (dodatek k polnilni napravi)
SCO17.4
Ročna/polavtomatska etiketirka
SCO17.5
Avtomatska etiketirka
SCO17.6
Naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska
SCO18
Transportni trak
SCO19
Tehtnice za nadzorovanje čebeljih družin
SCO19.1
Tehtnica, mehanska
SCO19.2
Tehtnica, digitalna, sporočanje po SMS in/ali brezžično
SCO19.3
Tehtnica z vremensko postajo, ki omogoča sporočanje meritev po SMS ali spletni aplikaciji in povezavo z opazovalno službo
SCO20
Kontrolne tehtnice
SCO20.1
Možnost tehtanja do vključno 30 kg
SCO20.2
Možnost tehtanja nad 30 kg
SCO21
Sistemi za odkrivanje satov
SCO21.1
Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (PVC ali inoks)
SCO21.2
Posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom)
SCO21.3
Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm)
SCO21.4
Posoda – korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm)
SCO21.5
Inoks pult, cena na tekoči meter
SCO22
Stroj za odkrivanje satja
SCO22.1
Stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski
SCO22.2
Stroj za odkrivanje satja, avtomatski
SCO23
Stiskalnica/centrifuga za odvajanje voska
SCO24
Parni uparjalnik za voščine/kuhalnik voščin/topilnik voska
SCO24.1
Sončni topilnik s stojalom
SCO25
Parni uparjalnik, 230 V, ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin
SCO25.1
Parni uparjalnik – generator, 2000 W, 230 V, kapaciteta 4 L
SCO25.2
Plinski gorilnik – ročka 
SCO26
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom
SCO26.1
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom do vključno 20 satov
SCO26.2
Kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom nad 20 satov 
SCO26.3
Parni uparjalnik s centrifugo za voščine
SCO26.4
Kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem
SCO26.5
Sterilizator voska/čistilna posoda za vosek
SCO27
Naprave za izdelavo satnic (AŽ/LR/DB)
SCO28
Inkubator za shranjevanje matičnjakov
SCO29
Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel
SCO29.1
Brizgalka za oksalno kislino
SCO29.2
Izparilnik/sublimator za oksalno kislino
SCO29.3
Hlapilnik za mravljinčno kislino
SCO30
Oprema za krmljenje čebel
SCO30.1
Pitalnik
SCO30.2
Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete do vključno 150 L
SCO30.3
Cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo kapacitete nad 150 L (od 200–700 L)
SCO30.4
Električni mešalnik za pripravo pogač
SCO30.5
Mlin za sladkor
SCO30.6
Stroj za izdelavo pogač
SCO31
Elektroagregati
SCO31.1
Elektroagregat moči do vključno 2 kW
SCO31.2
Elektroagregat moči nad 2 kW do vključno 4 kW
SCO31.3
Elektroagregat moči nad 4 kW do vključno 6 kW
SCO31.4
Elektroagregat moči nad 6 kW do vključno 8 kW
SCO32
Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov (matični mleček, cvetni prah, propolis itd.)
SCO32.1
Kozarec kapacitete 40 ml s pokrovom – za matični mleček
SCO32.2
Embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček
SCO32.3
Kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66)
SCO32.4
Embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček
SCO32.5
Stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml)
SCO32.6
Kozarec kapacitete 89 ml s pokrovom
SCO32.7
Kozarec kapacitete 212 ml s pokrovom
SCO33
Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov
SCO33
Avtomatizirana polnilna linija – komplet
SCO33.1
Inoks pult dolžine do vključno 2 m z omaro za shranjevanje
SCO33.2
Inoks pult dolžine do vključno 2 m s pomivalnim koritom, kotnim ventilom, gibljivo cevjo in odtočnim kanalom
SCO33.3
Drug inventar (zapiralka kozarcev, drugi pripomočki)
SCO33.4
Avtomatska linija od odpiranja satov do točenja medu
SCO33.5
Tlačni filter za med
SCO33.6
Tank z ogrevanjem za polnilnico medu kapacitete do vključno 300 L
SCO33.7
Mešalnik medu kapacitete do vključno 50 L, 230 V, z mešalom, grelcem in avtomatiko 
SCO33.8
Črpalka za med, 230 V, 0,37 kW, 900 L/h
SCO33.9
Polnilnica za med z obračalno mizo
SCO33.10
Transportni trak
SCO34
Pomivalni stroj – industrijski
SCO35
Kontejnerji
SCO35.1
za 8 panjev
SCO35.2
za 10 panjev
SCO35.3
za od 11 do vključno 16 panjev
SCO35.4
za od 17 do vključno 26 panjev
SCO35.5
za od 27 do vključno 39 panjev
SCO35.6
za od 40 do vključno 59 panjev
SCO35.7
za več kot 59 panjev
SCO36
Prikolice
SCO36.1
Lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg)
SCO36.2
Lahki priklopnik (NDV nad 750 kg do vključno 2200 kg)
SCO36.3
Priklopnik nad 750 kg do vključno 3500 kg, kot to omogoča kategorija EkB
SCO36.4
Ponjava za lahki priklopnik
SCO37
Viličarji
SCO37.1
Ročni viličarji, nosilnost do vključno 2,5 t
SCO37.2
Visokodvižni električni paletni viličar, nosilnost do vključno 1,6 t
SCO37.3
Klasični električni viličar, nosilnost do vključno 5,5 t
SCO37.4
Namenski terenski dvokolesni električni viličar za razlaganje panjev
SCO38
Fotovoltaični sklop 
SCO38.1
Solarni komplet (od 760 W do vključno 3000 W, z akumulatorji od 190 do vključno 240 Ah in krmilno tehniko)
SCO39
Nadzorna kamera za čebelnjake
SCO40
Visokotlačni čistilec
SCO40.1
Visokotlačni čistilnik, hladna voda
SCO40.2
Visokotlačni čistilnik, topla voda
SCO41
Namenski čebelnjak za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja
SCO42
Prodajni samopostrežni avtomat za med in čebelarske izdelke
SCO43
Inoks pult (tekoči m)
3.2 Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023, do višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme za programsko obdobje 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).
3.3 Za isto opremo iz točke 3.1 tega javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2023–2027 upravičen večkrat.
3.4 Če upravičenec uveljavlja opremo, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedeno kapaciteto, se mu prizna oprema z najvišjo kapaciteto moči v najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne opreme, kot je določena v sklepu.
3.5 Vlagatelj mora priložiti vse skenirane izvirne račune na njegovo ime, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE), in vsa dokazila o plačilu računov na njegovo ime.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o nesofinanciranju.
4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu s 1. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe. Računi in dokazila o plačilu se mora(jo) glasiti na ime vlagatelja, iz katerega (katerih) je razvidno, katera oprema je bila kupljena;
– iz računa ali priložene specifikacije oziroma izjave prodajalca mora biti razvidno v katero skupino oziroma podskupino posamezne čebelarske opreme, ki jo je s sklepom predpisala Vlada, se nakupljena čebelarska oprema uvrsti;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;
– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin za preteklo koledarsko leto v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 400 eurov brez vštetega DDV;
– vlagatelj mora imeti najmanj 10 čebeljih družin oz pet, če je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja;
– vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrto točko 24. člena Uredbe za izveden nakup čebelarske opreme iz točke 3.1 tega javnega razpisa.
5.2 Delež sofinanciranja čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:
a) 5 % za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
b) 5 % za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo – živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster;
c) 5 % za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa.
5.3 Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za:
a) 20 % za čebelarje, ki imajo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin;
b) 20 % za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke.
5.4 Delež sofinanciranja čebelarske opreme se lahko poveča za 40 % za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
5.5. Deleži sofinanciranja iz točk 5.2 in 5.3 skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov.
Neglede na določila prejšnjega odstavka te točke, znaša za točko 5.4 tega javnega razpisa delež sofinanciranja 100 %.
5.6 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV znaša za vlagatelja, ki čebelari:
– z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
– z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
– z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
– z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.
5.7 Do najvišjega zneska sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2023 brez vštetega DDV v višini 1.400 eurov je upravičen tudi vlagatelj, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami.
5.8. Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 ne sme preseči najvišje vrednosti iz točke 5.6 in 5.7.
5.9. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktober v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
6. Obveznosti upravičenca
6.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
6.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev pri podintervenciji Sofinanciranje čebelarske opreme.
6.3 Upravičenec mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj pet let po prejetju sredstev v okviru podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme in jih ne sme odtujiti v petih let od dneva zadnjega izplačila sredstev z možnostjo odpisa v skladu s predpisanimi amortizacijskimi dobam, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 105. člena Uredbe.
6.4 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
6.5 Upravičenec, ki pridobi sredstva za podintervencijo Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega javnega razpisa, mora imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027.
6.6 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je upravičenec sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko storiti.
6.7 Upravičenec mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljati izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu dodeljena. Oprema z oznako SCO38 Fotovoltaični sklop je namenjena samo za namen uporabe električne energije za oskrbo čebel in čebelnjaka ter čebelarskih opravil. Enako velja za opremo z oznako SCO39 Nadzorna kamera za čebelnjake, ki je namenjena samo za nadzor čebelnjaka, čebeljih panjev in čebel.
7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
7.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.4 Upravičenec, ki nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027, kot to določa peti odstavek 96. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7.5 Upravičenec, ki predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
7.6 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8. Vloga
8.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 9.2. tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022 do 23.59.
9.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
10.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se v skladu z 98. členom Uredbe 2021/2116/EU objavi na spletni strani Agencije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti