Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

N 83/2022-16 Os-1077/23, Stran 160
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Anje Farič, EMŠO: 3012991505031, Selo 20A, Prosenjakovci, ki jo zastopa odvetnica Simona Horvat, Sodna ulica 1, Murska Sobota, zoper nasprotna udeleženca: 1. Marija Balažič, neznanega bivališča na Madžarskem in 2. Koloman Balažič, neznanega bivališča v ZDA, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. št. N 83/2022-14 z dne 10. 1. 2023 nasprotnima udeležencema Kolomanu Balažič in Mariji Balažič na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasno zastopnico Melito Gorza, Prosenjakovci 92, Prosenjakovci, saj sta nasprotna udeleženca Koloman Balažič in Marija Balažič neznanega bivališča in nimata pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. 1. 2023 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina