Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

N 71/2022-14 Os-1076/23, Stran 160
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Marka Nabergoj, Dolga ulica 30, Moravske Toplice, ki ga zastopa Andreja Ritonja Špilak, odvetnica v Murski Soboti, zoper nasprotno udeleženko Frančiško roj. Cug Vaš, Selo 24, Prosenjakovci, sedaj neznanega prebivališča, zaradi razdružitve nepremičnin, s sklepom opr. št. N 72/2022-5 z dne 26. 10. 2022 nasprotni udeleženki Frančiški roj. Cug Vaš, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Peter Matijo, Slomškova ulica 41, Murska Sobota, saj je nasprotna udeleženka Frančiška roj. Cug Vaš neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. 1. 2023 

AAA Zlata odličnost