Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

VL 59342/2022 Os-1056/23, Stran 160
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Kristjanu Štefanič, Kasernstrasse 90, Graz, zaradi izterjatve 3.896,79 EUR, sklenilo:
Dolžniku Kristjanu Štefanič, Kasernstrasse 90, Graz se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Aleksandra Pavlič, Oplotniška 1a, 3210 Slovenske Konjice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik aloi njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 1. 2023 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina