Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Št. 096-0001/2023-1 Ob-1173/23, Stran 156
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 32/19) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Velike Lašče v letu 2023 
1. Predmet javnega poziva: sofinanciranje projektov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2023, katerih pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.
2. Okvirna vrednost: vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2023 je 8.000,00 evrov (proračunska postavka 04006).
3. Prijavitelji so lahko:
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na območju občine,
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti na predpisanem obrazcu.
4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, ki je skladen z merili iz 2. člena pravilnika. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena pogodba med občino in prijaviteljem ter poročilo o realizaciji s priloženimi računi.
5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju meril iz 2. člena Pravilnika:
višina 
kriterij
do 100,00 evrov
za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika
do 300,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika
do 500,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika
do 700,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom oziroma trajajo dalj časa 
do 1.000,00 evrov
sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena pravilnika
6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Tako izpolnjena vloga bo obravnavana kot popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Vloge pošljite po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali po pošti na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče z oznako »Prijava na poziv – pokroviteljstvo«.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je četrtek, 2. november 2023.
7. Izid javnega poziva: vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financiranju.
8. Informacije: dodatne informacije dobite vsak dan v poslovnem času občine na tel. 01/78-10-370.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti