Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1210/23, Stran 149
Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela s 1. 9. 2023.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazila o delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).
Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 16. 2. 2023 na naslov: Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec.
Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.
Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Logatec 

AAA Zlata odličnost