Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023

Kazalo

407. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 1289.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajemo
P O P R A V E K 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 165/22) se:
1. v 4. členu v tretjem odstavku v tabeli, ki nadomešča tabelo iz enajstega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18, 181/21 in 136/22), in sicer:
− v tabeli »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023« besedila pod zaporednimi številkami 47, 59, 60, 61, 65, 74, 100, 119, 120, 174, 176 in 180 pravilno glasijo:
»
47 
E046005 
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH 
VI 
29 
39 
59 
E047011 
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO 
VII/1 
36 
46 
60 
E047089 
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
VII/1 
37 
47 
61 
E047096 
DELOVNI TERAPEVT I 
VII/1 
35 
45 
65 
E047016 
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST 
VII/2 
38 
48 
74 
E047026 
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST 
VII/2 
38 
48 
100 
E047048 
PREHRANSKI SVETOVALEC I 
VII/2 
36 
46 
119 
E047065 
SANITARNI INŽENIR I 
VII/1 
35 
45 
120 
E047066 
SANITARNI INŽENIR II 
VII/1 
33 
43 
174 
E049002 
MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT 
IX 
47 
57 
176 
E049004 
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT 
IX 
47 
57 
180 
E049008 
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI 
IX 
46 
56 
«; 
– v tabeli »Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. aprila 2023« besedila pod zaporednimi številkami 47, 59, 60, 61, 65, 74, 100, 119, 120, 174, 176 in 180 pravilno glasijo:
»
47 
E046005 
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH 
VI 
29 
39 
59 
E047011 
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO 
VII/1 
38
48
60 
E047089 
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
VII/1 
39
49
61 
E047096 
DELOVNI TERAPEVT I 
VII/1 
37
47
65 
E047016 
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST 
VII/2 
39 
49 
74 
E047026 
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST 
VII/2 
39 
49 
100 
E047048 
PREHRANSKI SVETOVALEC I 
VII/2 
37
47
119 
E047065 
SANITARNI INŽENIR I 
VII/1 
36 
46 
120 
E047066 
SANITARNI INŽENIR II 
VII/1 
34 
44 
174 
E049002 
MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT 
IX 
51
61
176 
E049004 
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT 
IX 
51 
61
180 
E049008 
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI 
IX 
49 
59
«; 
2. besedilo 12. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij:
– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),
– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan,
– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza),
– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza,
– opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno opravljanje dela na tem področju,
– pregled semenskega izliva z morfologijo,
– delo v akreditiranem laboratoriju ali nacionalnem laboratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih preiskav, ZORA),
− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«;
3. besedilo 15. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E047103 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne uslužbence, ki opravljajo delo na enem ali več od naslednjih področij:
– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del, izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),
– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan,
– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza),
– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza,
– opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno opravljanje dela na tem področju,
– pregled semenskega izliva z morfologijo,
– delo v akreditiranem laboratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih preiskav, ZORA),
− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«;
4. besedilo 16. člena pravilno glasi:
»Na delovno mesto E047104 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI se uvršča javne uslužbence, ki opravlja delo na enem ali več od naslednjih področij:
– dela in naloge flebotomije (ki, poleg izvajanja laboratorijskih preiskav in ostalih laboratorijskih del izvajajo odvzem venske krvi ali odvzem brisov sluznic ali so zaposleni na odvzemnih mestih oziroma v odvzemnih ambulantah),
– delo v urgentnem laboratoriju oziroma v laboratoriju, ki pokriva službo 24 ur na dan,
– raziskovalna dejavnost – klinične raziskave (priprava materiala in analiza),
– diferencialna krvna slika-patologija-mikroskopski pregled krvnega zamaza,
– mikroskopski pregled kostnega mozga,
– delo v akreditiranem laboratoriju,
– delo v presejalnih programih (primeroma citopatologija, genetika, izvajanje preiskav FISH, imunofluorescenčnih preiskav, ZORA),
− opravljen tečaj iz transfuzijske medicine in samostojno opravljanje dela na tem področju,
− delo v laboratorijih za sodno medicino,
− delo v laboratorijih za patologijo.«.
Št. 0070-328/2022
Ljubljana, dne 3. februarja 2023
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
po pooblastilu 
Polona Tanšek Aškerc 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
po pooblastilu 
Mojca Šumer Korman 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
prof. dr. Bojana Beović 
Zdravniška zbornica Slovenije 
NI PODPISALA
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA 
SINCE07 Sindikat centrov 
za socialno delo 
Perica Radonjić 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Branimir Štrukelj 
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J 
Jožefa Frangeš 
NI PODPISALA

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti