Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

364. Ukaz o imenovanju posebnega pooblaščenca predsednice republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

403. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
404. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2023
405. Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Odloki

406. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

MINISTRSTVA

365. Pravilnik o evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč
366. Pravilnik o izračunu standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev
367. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč
368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
369. Sklep o določitvi višin nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz

USTAVNO SODIŠČE

370. Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v neskladju z Ustavo
371. Odločba o ugotovitvi, da točke 3, 7 in 13 prvega odstavka 44. člena in prvi odstavek 45. člena Zakona o dohodnini niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

372. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija s področja varstva človekovih pravic in svoboščin
373. Splošni Akt o razvrstitvi programov v javnih komunikacijskih omrežjih, namenjenih za distribucijo digitalnih televizijskih storitev
374. Splošni Akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki
375. Splošni Akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih
376. Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
377. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2023

OBČINE

Bistrica ob Sotli

378. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023
379. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Brežice

380. Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova ID št. 3248

Cerkno

381. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno

Dravograd

382. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravograd

Grosuplje

383. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo območja Šmarje Sap (London)
384. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje Sap – kulturni center

Hodoš

385. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hodoš
386. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš
387. Sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu članu občinskega sveta
388. Sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu članu občinskega sveta – predstavniku madžarske narodne skupnosti

Kamnik

389. Odlok o razveljavitvi Odloka o avtotaksi prevozih
390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
391. Sklep o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik
392. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153) za del parc. št. 298/1 in 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj (identifikacijska št. PA: 3211)

Kanal ob Soči

393. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članice Sveta Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle Občine Kanal ob Soči

Ljubno

394. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca Ljubno v letu 2023

Nova Gorica

400. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Pivka

395. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Radeče

396. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2023
397. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2023
398. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RP 12/144, ID 3272
399. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RP 12/245, ID 3224

Straža

401. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2023

Trebnje

402. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje

POPRAVKI

407. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti