Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2023 z dne 30. 12. 2023

Kazalo

4289. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka, stran 12763.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13, 21/15) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 8. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 3. člena pravilnika, in sicer tako, da se glasi:
»Upravičencem dodelijo finančna sredstva v višini do 2.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 2.000,00 EUR. Skupni znesek nepovratnih finančnih sredstev za MKČN ne sme presegati 80% vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8/2023
Pivka, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti