Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje, stran 11930.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), petega odstavka 17. člena in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 19. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13, 49/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(višina sejnine) 
Višina sejnine po posameznih organih oziroma delovnih telesih znaša:
1. Za člane Občinskega sveta:
– udeležba na redni seji v višini 4,50 % plače župana,
– udeležba na izredni seji v višini 3,00 % plače župana,
– udeležba na nadaljevanju redne seje v višini 2,40 % plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta v odsotnosti župana in podžupana v višini 4,80 % plače župana.
2. Za člane Nadzornega odbora:
– vodenje seje v višini 4,50 % plače župana (vključuje tudi poročanje občinskemu svetu),
– udeležba na seji v višini 3,60 % plače župana.
3. Za člane delovnega telesa občinskega sveta:
– vodenje seje v višini 2,70 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 1,80 % plače župana.
4. Za člane delovnega telesa župana:
– vodenje seje v višini 2,40 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 1,80 % plače župana.
5. Krajevne skupnosti:
– vodenje seje sveta krajevne skupnosti v višini 2,40 % plače župana,
– udeležba na seji sveta krajevne skupnosti v višini 1,20 % plače župana.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 007-0009/2023-4
Kočevje, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti