Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3964. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina, stran 11895.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 9/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/17) se spremeni 7. člen (24-urna dežurna služba) tako, da se glasi:
»(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti oziroma mesta najdbe pokojnika do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina.
(3) Stroške 24-urne dežurne službe, ki vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe, mora poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške poravnati občina, ki je prijavila pokop.«
(4) Cene storitev 24-urne dežurne službe se določajo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in jih predloži občinskemu svetu v potrditev.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. marcem 2024.
Št. 3546-1/2017-26
Ajdovščina, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti