Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3938. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 11816.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu OPPN SD ZN), ki ga je v novembru 2023 izdelalo podjetje IUP d.o.o., Ulica XIV. Divizije 14, Celje, pod št. projekta 11/22. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 3538.
II. 
Ureditveno območje OPPN SD ZN meri 3139 m2 in vključuje naslednja zemljišča s parc. št. 1583, 1584, 1585, 1590, 1591, 1592, 1455/231, 1455/232 in 1455/412, vse k.o. Levec-1000.
III. 
Dopolnjeni osnutek OPPN SD ZN iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 29. 1. 2024 do 28. 2. 2024. Javna obravnava bo v sredo, 14. 2. 2024, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V. 
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina, kraja in načina izvedbe javne obravnave.
VI. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VII. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče.
Št. 3503-0001/2023
Žalec, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti