Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3924. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, stran 11794.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 57/2000) in 6. ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi 
1. člen 
Na nepremičnini parc. št.,
– 630/1 k.o. 275 Veščica
– 203/1 k.o. 275 Veščica
– 227/7 k.o. 275 Veščica
– 225/10 k.o. 275 Veščica
– 225/9 k.o. 275 Veščica
– 227/6 k.o. 275 Veščica.
2. člen 
Na nepremičnini parc. št.,
– 138/4 k.o. 275 Veščica
– 626/0 k.o. 275 Veščica
– 203/2 k.o. 275 Veščica.
3. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
4. člen 
Na nepremičninah iz 2. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, matična št. 1332163000.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-1/2022-19
Šafarsko, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti