Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3923. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo, stran 11793.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo 
1. Občinski svet Občine Razkrižje določa subvencijo k ceni storitve obvezne občinske gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja Javno podjetje Prlekija d.o.o.
2. Subvencija se dodeli v višini 20 % v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine.
3. Finančna sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Razkrižje.
4. Ta sklep začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na veljavne potrjene enotne cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo v občinah ustanoviteljicah Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki jih v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16) sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic.
5. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje, št. 032-4/2019-8 z dne 16. 5. 2019.
Št. 032-5/2023-16
Šafarsko, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti