Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3922. Sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje št. 035-5/2023-17, z dne 15. 12. 2023, stran 11793.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
1. Občinski svet Občine Razkrižje se je seznanil z Elaboratom 2023/2021 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Razkrižje.
2. Občinski svet Občine Razkrižje potrdi predračunske cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje odpadne vode, in sicer:
– predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 10,8555 EUR/mesec;
– predračunsko ceno storitve odvajanja odpadne vode, ki znaša 0,8193 EUR/m3 prodane pitne vode.
3. Občinski svet Občine Razkrižje za nepridobitne uporabnike v občini potrdi 60 % subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode. Sredstva za subvencioniranje cene zagotavlja občina mesečno iz občinskega proračuna.
4. Občinski svet Občine Razkrižje potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje odpadnih voda, in sicer:
– predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša 3,4752 EUR/mesec;
– predračunsko ceno storitve čiščenja odpadne vode, ki znaša 1,4083 EUR/m3 prodane pitne vode.
5. Občinski svet Občine Razkrižje za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 50 % subvencijo omrežnine na področju čiščenja odpadne vode. Sredstva za subvencioniranje cene zagotavlja občina mesečno iz občinskega proračuna.
6. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javnih služb odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod brez subvencije.
7. Za uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod izven območja občine, praviloma veljajo cene omrežnine in storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so enake cenam posamezne javne službe.
8. Občinski svet ne potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, nove cene pa začnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve.
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta Občine Razkrižje, št. 032-4/2019-9, z dne 16. 5. 2019.
Št. 035-5/2023-17
Šafarsko, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti