Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3916. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 11779.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08, 106/12, 128/20 in 194/21) se pri vseh členih odstavki oštevilčijo po vrstnem redu.
2. člen 
(1) V 5. členu se tretjem odstavku doda nova, 3. točka, ki se glasi:
»3. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.«
(2) V četrtem odstavku se izbriše 7. točka.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(pričetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2021-6
Miren, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti