Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3902. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica, stran 11754.

  
Na podlagi e. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov), 6., 76. in 80. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica 
1. člen 
V Sklepu o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 111/23) se v 2. členu za 13. točko dodata nova 14. in 15. točka, ki se glasita:
»14. Ekološki otok »Paški most«:
– Na delu parc. št. 825/30, k.o. 2005 (Breg).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenega ekološkega otoka.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
15. Ekološki otok »Breg – Petelin«:
– Na delu parc. št. 551/1 in 551/3, k.o. 2005 (Breg).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na izključno za ta namen postavljenem drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).«
2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0008/2023-2
Borovnica, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti