Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3899. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 11748.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Aleksander Mervar,
in kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa Peter Bršek,
sklepata
A N E K S   Š T.   3 
h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 32/19 in nasl.)
1. člen 
Ta aneks se sklepa zaradi spremembe besedila o jubilejni nagradi, najnižjih mesečnih osnovnih plačah in nadomestilu deputata.
2. člen 
Stranki se s tem aneksom dogovorita:
– besedilo prvega odstavka 103. člena Kolektivne pogodbe Premogovništva Slovenije se s 1. 1. 2024 spremeni tako, da se besedilo »v premogovništvu za preteklo leto:« nadomesti z besedilom:
»za preteklo leto v družbi, ki je izmed vseh družb s podeljeno koncesijo za opravljanje premogovniške dejavnosti v preteklem koledarskem letu izkazala najvišji promet na letni ravni:«
– besedilo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se v prvem odstavku točke I »Najnižje osnovne plače« spremeni tako, da se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»(1) Najnižje mesečne osnovne plače za poln delovni čas, za 40-urni delovni teden in za posamezne tarifne razrede v dejavnosti, ki jo navaja ta kolektivna pogodba, se s 1. 12. 2023 zvišajo za 6,4 % in znašajo:
Tarifni razred
Osnovna mesečna bruto plača
I.
704,09 EUR
II.
844,91 EUR
III.
929,40 EUR
IV.
1.091,34 EUR
V.
1.232,16 EUR
VI.
1.492,68 EUR
VII.
1.908,09 EUR
VIII.
2.569,94 EUR
IX.
3.060,69 EUR
« 
– besedilo Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se v drugem odstavku točke II. b »Nadomestilo deputata« spremeni tako, da se besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom:
»Nadomestilo deputata lahko delodajalec v soglasju z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu od 1. 1. 2024 dalje izplača v nižjem znesku, vendar ne manj od 120 EUR bruto na zaposlenega letno, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Razlika do višine iz predhodnega odstavka se izplača po določilih veljavnega Splošnega akta o plačah oziroma podjetniški kolektivni pogodbi v družbah, za katere velja ta kolektivna pogodba.«
3. člen 
V ostalem delu se besedilo Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije s Tarifno prilogo ne spreminja.
Aneks prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velenje in Ljubljana, dne 13. decembra 2023
Predstavnik delojemalcev:
Predstavnik delodajalcev:
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS) 
Peter Bršek 
predsednik 
Energetska zbornica Slovenije (ZDS) 
Aleksander Mervar 
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 14. 12. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005-29 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 27/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti