Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3898. Spremembe enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, stran 11748.

  
Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13, 84/18 in 115/21), 54. in 73. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23), tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) in šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 6/06 – uradno prečiščeno besedilo 21/18) je Slovenski inštitut za revizijo sprejel
S P R E M E M B E   E N O T N E G A    K O N T N E G A   O K V I R A 
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 107/15 in 1/16)
V skupini 13 se za besedama »neopredmetena sredstva« dodata besedilo »naložbene nepremičnine« in vejica.
V razredu 6 se brišeta beseda »storitev« in vejica.
V skupini 60 se v naslovu brišeta besedi »in storitve«. V besedilu se brišeta besedni zvezi »in storitve« in »in storitev«.
V skupini 70 se brišeta besedi »in storitev«, za besedami »drugi poslovni odhodki« se dodata vejica in besedilo »vključno z odhodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov«.
V oddelku Veljavnost se datum »11. decembra 2015« nadomesti z datumom »15. novembra 2023«. Za zvezo »1. januarja« se letnica »2016« nadomesti z letnico »2024«.
V zadnjem stavku se nadomesti besedilo »78/12« s »107/15 in 1/16«.
Št. 2/23
Ljubljana, dne 15. novembra 2023
Dr. Samo Javornik 
Slovenski inštitut za revizijo 
Predsednik strokovnega sveta 

AAA Zlata odličnost