Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3892. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaposlitvenih centrih, stran 11655.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 − ZPIZ-2, 98/14 in 18/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o zaposlitvenih centrih 
1. člen 
V Pravilniku o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 8/18 in 11/22) se v 4. členu v drugem odstavku besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).«.
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(obveznosti zaposlitvenih centrov) 
(1) Če zaposlitveni center na zaščitenih delovnih mestih na novo zaposli invalide, ministrstvu predloži odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih, njihove pogodbe o zaposlitvi in obrazce prijave v zavarovanje.
(2) Zaposlitveni center obvesti ministrstvo v osmih dneh na elektronski naslov ministrstva o vsaki spremembi števila zaposlenih, spremembi podatkov kontaktnih in odgovornih oseb, transakcijskega računa in o morebitnih težavah pri poslovanju.
(3) Zaposlitveni center pred spremembo lokacije izvajanja dejavnosti, spremembo lastništva ali dejavnosti zaposlitvenega centra ministrstvu pošlje dopolnjeni poslovni načrt, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev za ohranitev statusa zaposlitvenega centra.
(4) Če zaposlitveni center poleg svoje tržne dejavnosti izvaja dejavnosti, ki so financirane iz javnih sredstev, za izvajanje teh dejavnosti zaposli dodatne delavce ali sodelavce.
(5) V zaposlitvenem centru ne smejo delati osebe prek delodajalcev, vpisanih v register domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu.
(6) Zaposlitveni center poroča o prejetih in porabljenih sredstvih državnih pomoči v obdobju od 1. do 20. dne v vsakem mesecu za prejšnji mesec prek sistema elektronskega poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).«.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(financiranje) 
(1) Zaposlitveni center, ki zaposluje od vključno pet do vključno deset invalidov na zaščitenih delovnih mestih, se sofinancira v višini 4.760 eurov mesečno. Za vsakega nadaljnjega zaposlenega invalida na zaščitenem delovnem mestu se sofinanciranje zviša za 240 eurov mesečno.
(2) Zaposlitveni center ministrstvu do petega dne v mesecu za prejšnji mesec pošlje izpolnjeni obrazec Mesečno poročilo, ki je v Prilogi tega pravilnika.
(3) Sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena zagotavlja in izplačuje sklad na podlagi obračuna, ki ga pripravi ministrstvo. Sklad izplača sredstva najpozneje do zadnjega dne v mesecu za prejšnji mesec na transakcijski račun zaposlitvenega centra.
(4) Če se število zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih zmanjša in zaposlitveni center na zadnji dan v mesecu, za katerega odda obrazec Mesečno poročilo, nima zaposlenih vsaj pet invalidov na zaščitenih delovnih mestih, sklad za tisti mesec ne sofinancira zaposlitvenega centra.
(5) Če zaposlitveni center poleg dejavnosti zaposlitvenega centra izvaja tudi druge dejavnosti, zagotavlja ločeni prikaz poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi, pridobljenimi na podlagi tega pravilnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 0072-26/2023/14
Ljubljana, dne 11. decembra 2023
EVA 2023-2611-0071
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti