Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3739. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli št. *28/1, *28/2, 51/2, vse k. o. Ema – 1218, stran 11381.

  
Na podlagi 134. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 1. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parceli št. *28/1, *28/2, 51/2, vse k. o. Ema – 1218 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3362, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na enoti urejanja prostora z oznako OS 157, in sicer na delu parcele št. 28/1,*28/2, 51/2, vse k. o. Ema – 1218.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se v skladu s 134. in 135. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) omogoči preoblikovanje in razširitev obstoječega stavbnega zemljišča za namen stanovanjskega objekta, kot izhaja iz elaborata: Elaborat lokacijske preveritve za potrebe preoblikovanja ter širitev stavbnega zemljišča EUP OS 157 v Občini Podčetrtek, št. projekta 30/22, junij 2022, dopolnitev november 2022, ki ga je izdelal BTi, d. o. o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina. Gradnja stanovanjskega objekta na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18). Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
(1) Sklep o lokacijski preveritvi je skupaj z Elaboratom iz 1. člena tega sklepa obvezna podlaga za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in izvedbo posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno.
(2) Občina kot obvezen mnenjedajalec skladno v postopku predodločbe ali gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev mnenju preveri tudi skladnost nameravane gradnje s tem sklepom.
4. člen 
V skladu s sedmim odstavkom 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Občina Podčetrtek vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0007/2023-31
Podčetrtek, dne 1. decembra 2023
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti