Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3731. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 11375.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16, 62/16, 14/23) je župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
S tem sklepom se prične samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica – SD4, v nadaljevanju OPN Miren - Kostanjevica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica dne 13. 2. 2020 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela OPN Miren - Kostanjevica, razen lokacijske preveritve, s katastrom nepremičnin.
3. člen 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Miren - Kostanjevica.
4. člen 
Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN Miren - Kostanjevica objavi v prostorskem informacijskem sistemu Občine Miren - Kostanjevica (www.miren-kostanjevica.si). Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN Miren - Kostanjevica.
Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega OPN Miren - Kostanjevica s sklepom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorskem informacijskem sistemu občine ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnevom objave.
Št. 3500-0007/2023-1
Miren, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti