Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3724. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica, stran 11365.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 – UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 7. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica 
1. člen 
V Sklepu o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 34/23) se 1. člen spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep o višini subvencioniranja cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajočih omrežnin v Občini Cerknica v naslednji višini:
Subvencioniranje cene storitve:
– čiščenje komunalne odpadne vode: 
0,1237 eur/m3 brez DDV
– storitve povezane z greznicami in MKČN:
0,0242 eur/m3 brez DDV.
Subvencioniranje cene omrežnine – odvajanje komunalne odpadne vode
Dimenzija vodomera
subvencija omrežnine odvajanje v €/mesec
DN ≤ 20
1,2755
20 < DN < 40
3,8266
40 ≤ DN < 50
12,7553
50 ≤ DN < 65
19,1329
65 ≤ DN < 80
38,2658
80 ≤ DN < 100
63,7763
100 ≤ DN < 150
127,5525
150 ≥ DN
255,1050
brez DDV
Subvencioniranje cene omrežnine – čiščenje komunalne odpadne vode
Dimenzija vodomera
subvencija omrežnine čiščenje v €/mesec
DN ≤ 20
1,1215
20 < DN < 40
3,3646
40 ≤ DN < 50
11,2151
50 ≤ DN < 65
16,8227
65 ≤ DN < 80
33,6453
80 ≤ DN < 100
56,0755
100 ≤ DN < 150
112,1509
150 ≥ DN
224,3018
brez DDV
Občina Cerknica gospodinjstvom ter javnim zavodom, katere ustanoviteljica je Občina Cerknica in so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti, njihova osnovna dejavnost pa se finainancira iz občinskega proračuna, subvencionira omrežnino iz tega člena.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 naprej.
Št. 007-21/2023
Cerknica, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti