Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3707. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 11334.

  
Za izvrševanje Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
1. člen 
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18, 57/21, 162/21, 39/23 in 93/23) se v točki II v poglavju 2:
1. v razdelku »Imenovani zdravnik šole in imenovani zdravnik za preventivno zdravstveno varstvo študentov«:
– v prvem odstavku v četrtem stavku za besedo »imenuje« doda beseda »generalni«;
– za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi stavek prvega odstavka tega razdelka je imenovani zdravnik šole lahko specialist splošne medicine (družinske medicine) ali zdravnik splošne medicine, ki ga imenuje generalni direktor NIJZ za največ tri leta na podlagi sklepa Programskega sveta Programa ZDAJ, s katerim se:
– ugotovi, da nalog imenovanega zdravnika šole ob upoštevanju pogojev iz prvega odstavka tega razdelka na posameznem območju ni mogoče izvajati in
– predlaga, da se za imenovanega zdravnika šole imenuje specialista splošne medicine (družinske medicine) ali zdravnika splošne medicine, ki opravlja naloge imenovanega zdravnika šole na posameznem območju na dan uveljavitve tega pravilnika.«;
2. v razdelku »Vodja Programa ZDAJ« beseda »Direktor« nadomesti z besedilom »Generalni direktor«;
3. v razdelku »Programski svet Programa ZDAJ« v drugem odstavku v prvem stavku za besedo »imenuje« doda beseda »generalni«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-274/2023
Ljubljana, dne 14. novembra 2023
EVA 2023-2711-0140
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti