Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023

Kazalo

3519. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov, stran 10367.

  
Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) ministrica za digitalno preobrazbo izdaja
P R A V I L N I K 
o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa enostavne komunikacijske objekte glede na stopnjo zahtevnosti gradnje in opredeljuje vzdrževanje komunikacijskih objektov.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor je določeno v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, pravilniku, ki ureja vodenje in vsebino podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, zakonu, ki ureja graditev objektov in uredbi, ki razvršča objekte.
3. člen 
(enostavni komunikacijski objekti) 
(1) Za enostavne komunikacijske objekte se štejejo naslednji komunikacijski objekti:
– stavbe za izvajanje komunikacij, katerih tlorisne površine ne presegajo 30 m² oziroma niso višje od 4 m,
– gradbeno inženirski objekti (daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje in lokalno (dostopovno) komunikacijsko omrežje), ki niso višji od 10 m,
– elektronska komunikacijska naprava, oprema ali infrastruktura, vključno z antenskimi nosilci, s katero se nadgradi obstoječi objekt, pri čemer nadgradnja ne presega obstoječega objekta za več kot 10 m.
(2) Enostaven komunikacijski objekt je tudi vsak komunikacijski objekt, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je proizvod, dan na trg skladno s predpisom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
4. člen 
(vzdrževanje komunikacijskih objektov) 
(1) Vzdrževanje komunikacijskih objektov so vzdrževalna dela v javno korist v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in redno vzdrževanje.
(2) Redno vzdrževanje komunikacijskih objektov je:
– vzdrževanje dostopnih poti, varovalnega pasu ali varovalne ograje oziroma njena zamenjava,
– vzdrževanje ali zamenjava sistemov za napajanje objekta ali opreme v komunikacijskem objektu,
– vzdrževanje ali zamenjava sistemov varovanja in klimatizacije komunikacijskega objekta.
(3) V okviru vzdrževalnih del v javno korist iz prvega odstavka tega člena komunikacijski objekti ne smejo preseči pogojev, ki so predpisani za posamezno vrsto komunikacijskih objektov glede na stopnjo zahtevnosti gradnje s tem pravilnikom ali z uredbo, ki razvršča objekte.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13 in 189/21 – ZDU-1M).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2023-27
Ljubljana, dne 24. novembra 2023
EVA 2023-3150-0002
Dr. Emilija Stojmenova Duh 
ministrica 
za digitalno preobrazbo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti