Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3330. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 9608.

  
Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15 in 23/23) se v 7. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, inštruktorja oziroma laboranta, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov, ki jih opravi kot strokovni delavec v javnoveljavnem programu s področja vzgoje in izobraževanja ali v izobraževalnem programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega je z zakonom in drugimi predpisi določeno, da mora imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.«.
2. člen 
V 16. členu se:
– za besedilom »Izpraševalcem izpitne komisije« doda besedilo »za posameznega kandidata«;
– v prvi alineji znesek »14 eurov« nadomesti z zneskom »15,70 eurov«;
– v drugi alineji znesek »12,50 eurov« nadomesti z zneskom »14 eurov«;
– v tretji alineji znesek »19 eurov« nadomesti z zneskom »21,30 eurov«.
3. člen 
V 36. členu se v tretjem odstavku znesek »45 eurov« nadomesti z zneskom »50 eurov«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-117/2023
Ljubljana, dne 7. novembra 2023
EVA 2023-3350-0053
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti