Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, stran 9592.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik 
1. člen 
8. člen Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85) se spremeni tako, da se:
– v seznamu kulturnih spomenikov v sklopu »TRG SVOBODE« pod št. 29, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Tržič – Portal hiše Trg svobode 29 (EID: 1-30953); sama hiša se ruši, portal je na parc. št. 296/1, k.o. Tržič, varstveni režim I. stopnje«,
– iz seznama kulturnih spomenikov v sklopu »UL. HEROJA GRAJZERJA«, pod št. 9, črta:
– spomeniška lastnost »Sušilnica ob »Zgornji kajži« iz 2. pol. 19. stol.«, parc. št. »347/7«, vl. št. »192« in režim »I.«, 
– spomeniška lastnost »Sušilnica – tehniški spomenik«, parc. št. »661/4«, vl. št. »165«, imetnik »Peko Tržič« in režim »I.«. 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2023
Tržič, dne 30. oktobra 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti