Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan, stran 9591.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 87/23), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZJUOPDVE in 5/21 – odl. US), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21, 42/23) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan 
1. člen 
V 8. členu se v 2. vrstici tabele 2 tekst »stanovanjski in počitniški objekti« spremeni tako, da se sedaj glasi: »stanovanjski in počitniški objekti, zidanice, vinske kleti in vinotoči, kašče (oziroma hrami), kleti, sušilnice sadja«.
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena se četrta in peta alineja spremenita v vrednosti točke, kakor sledi:
»– za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena izgradnji poslovnih površin:
0,0003271 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski pozidavi:
0,0001013 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2023
Škocjan, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti