Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3312. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Meblo, stran 9576.

  
Na podlagi tretjega odstavka 119. člena v zvezi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 6. 11. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Meblo 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Meblo (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZUreP-3) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – UPB, 30/18, 31/20, v nadaljevanju: OPN).
OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 3666.
2. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG), na vzhodnem robu mesta Nova Gorica. Zemljišča se nahajajo v enotah urejanja prostora: KR-28, KR-29, KR-32/01 in KR-37/01.
Za območje OPPN je v celoti določena namenska raba I – območja proizvodnih dejavnosti s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone.
Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini:
– 2302 Kromberk:
1130/2, 1131, 1132/1, 1175/4, 1175/9, 1180/13, 1180/14, 1180/9, 1175/15, 1175/19, 1182/17, 1183/36, 1187/14, 1114/10, 1114/11, 1120/1, 1136/3, 1175/12, 1175/3, 1175/8, 1180/19, 1114/9, 1130/22, 1132/3, 1182/1, 1182/14, 1187/15, 1130/1, 1130/6, 1175/10, 1175/11, 1175/13, 1175/17, 1187/28, 1187/29, 1188/3, 1406, 1322/7, 1335/11, 1120/3, 1130/7, 1130/8, 1175/14, 1175/16, 1175/18, 1175/5, 1175/7, 1180/10, 1180/8, 1118/3, 1130/18, 1175/6, 1187/13, 1187/27, 1187/26, 1187/25, 1335/2, 1114/8, 1130/11, 1130/23, 1130/3, 1132/2, 1180/11, 1180/12, 1180/18, 187/36;
– 2304 Nova Gorica:
846/1, 846/2, 847/1, 847/2, 847/3, 848, 849/4, 849/5, 849/6, 849/7, 849/9, 849/10, 849/11, 849/12, 850/1, 850/2, 850/3, 850/4, 850/5, 850/6, 852/1, 852/2, 852/3, 853/1, 853/2, 853/3, 853/4, 853/5, 854/3, 854/5, 854/6, 854/7, 854/9, 854/10, 854/11, 854/12, 854/13, 854/15, 854/16, 854/17, 854/18, 854/20, 854/21, 854/23, 854/24, 854/25, 854/26, 854/28, 854/29, 854/30, 854/31, 854/32, 854/33, 854/34, 854/35, 854/36, 854/37, 854/38, 854/39, 854/40, 854/41, 854/43, 854/44, 854/45, 854/46, 854/47, 854/48, 854/49, 854/50, 854/51, 854/52, 854/54, 854/55, 854/56, 854/57, 854/58, 854/59, 854/60, 854/61, 854/62, 854/63, 854/64, 854/65, 854/66, 854/67, 854/68, 854/69, 854/70, 854/71, 854/72, 854/73, 854/74, 854/75, 854/76, 854/77, 854/78, 854/79, 854/80, 854/81, 854/82, 854/83, 854/84, 854/85, 854/86, 854/87, 854/88, 854/89, 854/90, 854/91, 854/92, 854/94, 854/96, 854/97, 854/98, 854/99, 854/100, 854/101, 854/102, 854/108, 854/109, 854/110, 854/111, 854/112, 854/113, 854/114, 854/115, 854/120, 854/121, 854/122, 854/123, 854/124, 854/125, 854/126, 854/127, 854/128, 854/130, 854/133, 854/134, 854/136, 854/137, 854/138, 854/139, 854/140, 854/141, 854/142, 854/143, 854/144, 854/145, 854/146, 854/147, 854/148, 854/151, 854/152, 854/153, 854/154, 854/155, 854/156, 854/157, 854/158, 854/159, 854/160, 854/161, 854/162, 854/163, 854/164, 854/165, 854/166, 854/167, 854/168, 854/169, 854/170, 854/171, 854/172, 854/173, 854/174, 854/175, 854/176, 854/177, 854/178, 854/180, 854/181, 854/182, 854/183, 854/184, 854/185, 854/186, 854/187, 854/188, 854/189, 854/190, 854/191, 854/192, 854/193, 854/194, 854/195, 854/196, 854/197, 854/198, 854/199, 854/200, 854/201, 854/202, 854/203, 854/204, 854/208, 854/211, 854/212, 854/214, 854/215, 854/216, 854/219, 854/220, 854/221, 854/222, 854/224, 854/226, 854/227, 854/229, 854/230, 854/231, 854/232, 854/233, 854/234, 854/237, 854/238, 854/239, 854/240, 854/241, 854/243, 854/246, 854/247, 854/248, 854/249, 854/254, 854/255, 854/256, 854/257, 854/259, 854/260, 854/261, 854/262, 854/263, 854/264, 854/265, 854/266, 854/267, 854/268, 854/269, 854/286, 854/287, 854/288, 854/289, 854/290, 854/291, 854/292, 854/293, 854/294, 854/295, 854/296, 854/297, 854/298, 854/299, 854/300, 854/301, 854/302, 854/303, 854/304, 854/305, 854/306, 854/307, 854/308, 854/309, 854/310, 854/311, 854/312, 854/313, 854/314, 854/315, 854/316, 854/317, 854/318, 854/319, 854/320, 854/321, 854/326, 854/327, 854/328, 854/329, 854/330, 854/331, 854/332, 854/333, 854/334, 854/336, 854/337, 854/338, 854/339, 854/340, 854/341, 854/342, 854/343, 854/344, 854/345, 854/346, 854/347, 854/348, 854/443, 854/444, 854/445, 854/447, 854/448, 854/449, 854/450, 854/451, 854/452, 854/453, 854/454, 854/455, 854/456, 854/457, 854/458, 854/459, 854/460, 854/461, 854/462, 855/1, 855/2, 855/3, 855/4, 855/5, 855/6, 855/7, 855/8, 855/9, 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, 855/14, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 900/3, 900/4, 900/5, 900/8, 900/9, 900/10, 900/11, 900/12, 900/13, 900/14, 900/15, 900/16, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 900/24, 900/25, 900/26, 900/29, 900/32, 900/43, 900/44, 900/46, 900/47, 900/49, 900/50, 900/52, 900/53, 900/55, 900/56, 900/58, 900/59, 900/61, 900/62, 900/64, 900/65, 900/67, 900/68, 900/70, 900/71, 900/73, 900/74, 900/76, 900/77, 900/79, 900/80, 900/82, 900/83, 900/84, 900/87, 900/90, 900/93, 900/96, 900/98, 900/99, 900/101, 900/102, 900/104, 900/105, 900/107, 900/108, 900/110, 900/111, 900/113, 900/114, 900/116, 900/117, 900/119, 900/120, 900/122, 900/123, 900/125, 900/126, 900/129, 900/132, 900/135, 900/137, 900/138, 900/139, 900/140, 900/141, 900/142, 900/143, 900/144, 900/145, 900/146, 900/147, 900/148, 900/149, 900/150, 900/151, 900/152, 900/153, 900/154, 900/155, 900/156, 900/157, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 904/6, 904/8, 904/11, 904/12, 904/13, 904/14, 905, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8, 911/1, 911/2, 911/3, 911/6, 911/7, 912/3, 912/4, 912/5, 913/1, 913/3, 913/4, 913/5, 913/6, 913/7, 914, 915/1, 915/3, 915/4, 915/6, 915/7, 915/10, 915/11, 915/12, 915/13, 915/15, 915/16, 915/20, 915/21, 915/22, 915/24, 915/25, 915/26, 915/27, 915/28, 915/29, 915/30, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 925, 926/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 928, 974, 975, 976, 977/2, 977/3, 977/4, 1937/1, 1964, 1965, 1970/1, 1970/2, 1970/3, 1970/4, 1970/5, 1971, 1972.
Velikost območja je približno 39 ha in se v času priprave OPPN lahko spremeni, in sicer zmanjša ali poveča.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev OPPN bo zagotovil naročnik OPPN.
Na podlagi strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, prostorskih aktov in predpisov ter varstvenih režimov bodo podatki ustrezno vključeni v osnutek OPPN.
Pri pripravi OPPN se bo upoštevalo hierarhično nadrejene prostorske akte, obstoječe strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), druge usmeritve in podatke NUP ter strokovne podlage, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem OPN bo skladno s prvim odstavkom 129. členom ZUreP-3 potekala ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki veljajo za postopek priprave in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Sprejem OPPN-ja je predviden v roku 24 mesecev od uveljavitve tega sklepa oziroma v skrajnem roku 30 mesecev po uveljavitvi tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
Okvirni roki posameznih faz priprave in rok za sprejem OPPN:
Faza postopka
Rok
1. Pridobitev smernic in potreb nosilcev urejanja prostora, priprava strokovnih podlag, izdelava strokovne rešitve ureditve območja 
šest mesecev po uveljavitvi tega sklepa
2. Priprava osnutka OPPN in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN 
štiri mesece po uveljavitvi tega sklepa
3. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
štiri mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
4. Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na mestnem svetu MONG, javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb
dva meseca po pripravi dopolnjenega osnutka
5. Priprava predloga OPPN ter pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
štiri mesece po končani javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN
6. Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na mestnem svetu MONG, objava ter uveljavitev OPPN
štiri mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
V postopku priprave OPPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev;
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Območna enota Nova Gorica;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica;
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
5. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
9. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko;
10. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Nova Gorica;
11. MONG, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe;
12. MONG, Razvojna pisarna;
13. MONG, Služba za javno infrastrukturo;
14. MONG, Služba za nepremičnine;
15. MONG, Služba za investicije;
16. Krajevna skupnost Kromberk – Loke;
17. Elektro Primorska d.d.;
18. Vodovodi in kanalizacija d.d., za področje odvajanja odpadnih vod in za področje vodooskrbe;
19. Komunala Nova Gorica d.d.;
20. Telekom d.d., Poslovna enota Nova Gorica;
21. KATE Nova Gorica;
22. Adriaplin d.o.o.;
23. Geoplin d.o.o.
V postopek priprave OPPN se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
MONG seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in v Uradnem listu Republike Slovenije.
MONG o objavi sklepa seznani Krajevno skupnost Kromberk - Loke in jo pozove k posredovanju usmeritev.
MONG lastnike zemljišč v območju OPPN seznani s pobudo za pripravo OPPN in investicijsko namero ter jih pozove k oddaji morebitnih lastnih investicijskih namer v območju OPPN.
MONG pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
MONG prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališče. MONG objavi stališča, skupaj s predlogom OPPN, na svoji spletni strani.
Mestni svet MONG sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednja strokovna gradiva:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– prikaz lastništva zemljišč,
– investicijske namere lastnikov zemljišč na območju OPPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom OPN,
– Spremembe in dopolnitve št. 7 OPN Mestne občine Nova Gorica, faza: dopolnjeni osnutek,
– Infrastrukturna, prometna in zazidalna uredite poslovne cone Kromberk – zahod, strokovna podlaga, CSE Projekt d.o.o., julij 2022,
– Strokovna rešitev ureditve območja,
– Elaborat ekonomike,
– Prometna preveritev, še zlasti priključevanja GC Kromberk na zahodni in vzhodni strani na ravni DGD,
– Varstvo pred drugimi nesrečami s preveritvijo možnih posegov in ukrepov v vplivnem območju obratov vira tveganja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi,
– druge strokovne podlage, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
9. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja)
Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 3563-0404/2023-2 z dne 8. 9. 2023 se v postopku priprave OPPN izvede presoja sprejemljivosti plana na varovana območja narave oziroma celovita presoja vplivov na okolje.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35409-231/2023-2570-15 z dne 19. 10. 2023 je treba v postopku priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za ohranjanje narave ter mnenjem o obveznosti izvedbe presoje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja ter mnenjem ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, objavi v prostorsko informacijskem sistemu ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si/za-obcane/prostorski-akti/.
Št. 3503-0020/2023-2
Nova Gorica, dne 6. novembra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti