Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3310. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcel št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica, stran 9573.

  
Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Odobri se pobuda za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcel št. 1784 in 1785 obe k.o. Nova Gorica, enota urejanja prostora PV‐04/105, na območju Mestne občine Nova Gorica z Elaboratom lokacijske preveritve z datumom januar 2023, dopolnitev maj 2023, je izdelalo podjetje ARHITRAVI d.o.o., Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica.
2. 
Z lokacijsko preveritvijo se dovoli preoblikovanje stavbnega zemljišča na posamični poselitvi iz 1. točke tega sklepa, izvorno določenega v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20, v nadaljevanju: OPN). Za namen ohranjanja posamične poselitve z novogradnjo stanovanjskega objekta se izvorno stavbno zemljišče, ki zajema parcele oziroma dele parcel št. 1792, 1791, 1787/7, 1787/5, 1787/4, 1787/3, 1785, 1784, vse k.o. Nova Gorica, skupne površine 2382,88 m2, preoblikuje tako, da se na severovzhodnem delu poveča za skupno površino 164,83 m². Nova površina stavbnega zemljišča posamične poselitve v PV‐04/105 bo tako znašala 2.547,71 m2.
Nova oblika in velikost stavbnega zemljišča sta določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. točke tega sklepa, na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp. Grafični prikaz novo določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča je priloga tega sklepa.
3. 
Na celotni površini novo določenega stavbnega območja posamične poselitve PV-04/105 iz 2. točke tega sklepa veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z OPN.
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja/soglasja pristojnega soglasodajalca o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, za katerega bo potrebno izdelati strokovno podlago, ki bo definirala dejansko ogroženost območja, oziroma stabilnost tal in se opredelila do ukrepov za eliminacijo morebitnih negativnih vplivov na samo gradnjo in obstoječo zazidavo v okolici nasploh.
4. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID 3396.
5. 
Ta sklep se skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3500-0027/2022-4
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti