Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica, stran 9573.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 2/16 in 77/16) se v 6. členu v drugem odstavku črta beseda »vsakoletni«.
2. člen 
V 7. členu se v petem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
Dosedanja prva, druga, tretja in četrta alineja, postanejo druga, tretja, četrta in peta alineja.
3. člen 
Na koncu 10. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na javni razpis se določi v objavi javnega razpisa.«
4. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku, v razpredelnici, spremeni vrednost meril in kriterijev pod zaporedno številko 2 »Kvaliteta in obseg programa«, in sicer tako, da se:
– številka »165« nadomesti s številko »155«,
– številka »100« nadomesti s številko »95« ter
– številka »65« nadomesti s številko »60«.
Pri merilu pod zaporedno številko 5 »Status društva, ki deluje v javnem interesu«, se številka »5« nadomesti s številko »15«.
5. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v prihodnjih treh javnih razpisih« nadomesti z besedilom »na naslednjem javnem razpisu«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009-25
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti