Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 9569.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 64/17 in 70/18) se v 6. členu v četrti alineji za besedo »ipd.« doda naslednje besedilo »oziroma v primerih višje sile ali nezmožnosti uporabe športnih površin zaradi sanacije«.
2. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– potrditev razpisne dokumentacije,«.
Dosedanje prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dva člana predlaga odbor za kulturo, šolstvo in šport, tri pa župan.«.
4. člen 
V 14. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prijava na javni razpis se lahko opravi tudi elektronsko. Način prijave na razpis se določi v objavi javnega razpisa.«.
5. člen 
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika.«.
6. člen 
Priloga »Merila za vrednotenje in izbor programov športa« se nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017-10
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti