Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3290. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica, stran 9557.

  
Na podlagi e. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov), 6., 76. in 80. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Borovnica 
1. člen 
S tem sklepom se določi izvajanje videonadzora na javnih površinah Občine Borovnica zaradi zagotavljanja nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem ter zagotavljanja varnosti ljudi in občanov ter varnosti in varovanja občinskega premoženja, preprečevanja vandalizma, preprečevanja ogrožanja zdravja ljudi in okolja.
2. člen 
Videonadzor, ki ga izvaja Občina Borovnica ali od nje pooblaščen zunanji izvajalec, se izvaja na naslednjih lokacijah:
1. Ekološki otok »Pot v Jele«:
– Na delu parc. št. 251/1, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
2. Ekološki otok »Breg (pri vrtcu)«:
– Na delu parc. št. 829/1, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
3. Ekološki otok »Dol (avtobusno postajališče)«:
– Na delu parc. št. 721/14, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
4. Ekološki otok »Ljubljanska cesta«:
– Na delu parc. št. 3279/12, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
5. Ekološki otok »Laze«:
– Na delu parc. št. 1751/4, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
6. Ekološki otok »Ob Borovniščici«:
– Na delu parc. št. 593/15 in 593/16, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Zbirno mesto za ločevanje odpadkov – ekološki otok.
– Lokacija kamere: Na za izključno ta namen postavljenem drogu ob predmetu nadzora.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
7. Javna površina »Zdravstvena postaja«:
– Na delu parc. št. 438/5 in 438/6, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 3.
– Usmerjenost kamere: Površina parcele.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave in/ali na objektu, katere izključna lastnica je občina.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
8. Javna površina »Igrišče Dol«:
– Na delu parc. št. 719/20, 419/29, 419/30 in 419/31, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave in/ali na objektu, katere izključna lastnica je občina.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
9. Javna površina »Pokopališče«:
– Na delu parc. št. 3645/4, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 2.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave in/ali na objektu, katere izključna lastnica je občina.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
10. Javna površina »Tržnica«:
– Na delu parc. št. 2080/5, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
11. Javna površina »Razgledna ploščad (Stara postaja)«:
– Na delu parc. št. 2080/46, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedene javne parcele.
– Lokacija kamere: Na za izključno ta namen postavljenem drogu ob predmetu nadzora..
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
12. Javna površina »Igrišče OŠ (atletska steza)«:
– Na delu parc. št. 300/6, k.o. 2004 (Borovnica).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
13. Javna površina »Železniška postaja (avtobusno postajališče)«:
– Na delu parc. št. 2072/7, k.o. 2006 (Zabočevo).
– Število kamer: 1.
– Usmerjenost kamere: Celotna površina v tej točki navedenih javnih parcel.
– Lokacija kamere: Na stebru javne razsvetljave.
– Razlogi za uvedbo in obrazložitev: Ukrep je nujen za zavarovanje ljudi in premoženja, cilja pa ni mogoče doseči na drugačen način. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja ter učinkoviteje zagotavlja varnost in zdravje.
– Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov: Upravljavec osebnih podatkov je Občina Borovnica. Za obdelavo osebnih podatkov lahko v skladu z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, občina določi pogodbenega obdelovalca in medsebojne pravice in obveznosti uredi s pogodbo.
– Vrsta osebnih podatkov: Slika posameznika ali vozila, datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja ter čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
– Čas izvajanja videonadzora: 24 ur, vse dni v tednu.
– Obdobje hrambe posnetkov: 30 dni (po preteku tega obdobja se posnetki brišejo, razen v primeru, ko v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov obstaja zakonita pravna podlaga za nadaljnjo obravnavo).
3. člen 
Občina Borovnica zagotovi izvedbo vseh potrebnih ukrepov za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, zlasti glede upoštevanja določil o izvedbi presoje učinkov na zasebnost, spoštovanja načel varstva osebnih podatkov, roka hrambe, ustreznega zavarovanja podatkov pred nepooblaščenim dostopom in pred varnostnimi incidenti, zakonitostjo uporabe in posredovanja podatkov ter vodenja ustreznih evidenc.
Redni notranji nadzor nad zakonitostjo in ustreznostjo izvajanja videonadzora se zagotavlja s periodičnimi pregledi stanja, ki ga občina izvede najmanj enkrat letno.
4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0008/2023-1
Borovnica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost