Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Kazalo

3272. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 9529.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19, 157/20, 162/21 in 8/23) se v Prilogi:
– na seznamu skupine I za zaporedno številko 346 dodajo nove zaporedne številke od 347 do 360, ki se glasijo:
»
347.
ADINAZOLAM
1-(8-kloro-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-il)-N,N-dimetilmetanamin
C19H18ClN5
351,8
348.
BROMAZOLAM
8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H13BrN4
353,2
349.
PROTONITAZEN
N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propoksifenil)metil]-1H- benzimidazol-1-etanamin
C23H30N4O3
410,5
350.
2-METIL-AP-237
1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]piperazin-1- il}butan-1-on
C18H26N2O
286,4
351.
ALFA-PiHP (ALFA-PHiP)
4-metil-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on
C16H23NO
245,4
352.
Heksahidrokanabinol acetat (HHC-O)
(6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10, 10a-heksahidrobenzo[c]kromen-1-il) acetat
C₂₃H₃₄O₃
358,5
353.
ADB-P-5Br-INACA
2-[(5-bromo-1-pentil-1H-indazol-3-il) formamido]-3,3-dimetilbutanamid
C₁₉H₂₇BrN₄O₂
423,4
354.
BROMANTAN
N-(4-bromofenil)adamantan-2-amin
C₁₆H₂₀BrN
306,2
355.
CUMYL-NBMINACA
(1-(biciklo[2.2.1]heptan-2-il)metil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid
C₂₅H₂₉N₃O
387,5
356.
FLUNITRAZOLAM
9-(2-fluorofenil)-3-metil-12-nitro-2,4,5, 8-tetraazatriciklo[8.4.0.02,6] tetradeka-1(14),3,5,8,10,12-heksaen
C₁₇H₁₂FN₅O₂
337,3
357.
Heksahidrokanabinol (HHC)
6,6,9-trimetil-3-pentil-6H, 6aH,7H,8H,9H,10H,10aH- benzo[c]izokromen-1-ol
C₂₁H₃₂O₂
316,5
358.
Heksahidrokanabiforol (HHC-P)
3-heptil-6,6,9-trimetil-6H, 6aH,7H,8H,9H,10H,10aH-benzo[c]izokromen-1-ol
C₂₃H₃₆O₂
344,5
359.
ADB-HEXINACA
2‐[(1‐heksil‐1H‐indazol‐3‐il)formamido]‐ 3,3‐dimetilbutanamid
C₂₀H₃₀N₄O₂
358,5
360.
TETRAHIDROKANABIFOROL (THCP)
3-heptil-6,6,9-trimetil-6H,6aH,7H,8H, 10aH-benzo[c]izokromen-1-ol
C23H34O2
342,5
«; 
– na seznamu skupine II za zaporedno številko 114 dodata novi zaporedni številki 115 in 116, ki se glasita:
»
115.
Ibogain
12-metoksiibogamin
C20H26N2O
310,4
116.
Voakangin
Metilni ester 12-metoksiibogamin- 18-karboksilne kisline
C22H28N2O3
368,5
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-387/2023
Ljubljana, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2711-0114
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti