Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica, stran 9515.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08, 77/10, 90/10, 87/11, 47/12, 47/15, 22/16, 39/16 in 82/21) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 26. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 3/20 – UPB in 52/22) se v 11. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se po novem glasita:
»Časopis Občine Žirovnica ima svet časopisa, ki ga sestavljajo po en predstavnik strank in list, zastopanih v občinskem svetu ter trije predstavniki zainteresirane javnosti z območja občine.
Člane sveta časopisa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Na prvi seji sveta časopisa člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta časopisa in njegovega namestnika. Prvo sejo sveta časopisa skliče župan.«
2. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se po novem glasi:
»VI. OBJAVA PRISPEVKOV POLITIČNIH STRANK IN LIST TER PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE«
3. člen 
V 21. členu se črta drugi odstavek.
4. člen 
22. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo po 1 stran formata A4 za predstavitev kandidatov za župana in po 1 stran formata A4 za predstavitev kandidatnih list za člane občinskega sveta.
Prostor za predstavitev kandidatov in kandidatnih list se plačuje v skladu s cenikom na enak način kot za druge oglaševalske vsebine.«
5. člen 
Svet časopisa na podlagi tega odloka se imenuje po prvi seji občinskega sveta v naslednjem mandatu.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/2003
Breznica, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost