Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3258. Sklep o lokacijski preveritvi »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici«, stran 9505.

  
Na podlagi 136. člena in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici« 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parcel 827/41 in 827/27 ter na zemljišča delov parcel št. 827/38 in 827/42, vse v katastrski občini 2315 Šempeter (v nadaljevanju območje lokacijske preveritve).
Za navedene parcele veljajo določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14, 81/15 in 53/23) – v nadaljevanju: OPN, nahajajo se v enoti urejanja prostora ŠE 40 s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone.
Lokacijska preveritev »Skladiščni objekt Pepi plast d.o.o. v Šempetru pri Gorici« ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko 3600.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja OPN, ki v sklopu funkcionalnega zemljišča stavb zahteva zagotovitev minimalnega faktorja zelenih površin 0,2. Odstopanje se dopusti tako, da v sklopu funkcionalnega zemljišča predvidene skladiščne stavbe na območju lokacijske preveritve zelenih površin ni potrebno zagotavljati.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz območja lokacijske preveritve.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
4. člen 
Ta sklep velja dve leti. Če investitor v tem času vloži popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, sklep o lokacijski preveritvi velja do odločitve o tem gradbenem dovoljenju.
Št. 35033-1/2023-22
Šempeter pri Gorici, dne 26. oktobra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost